Personprofil

I min karriere har jeg gennemgået en del tests og analyser. De viser bl.a., hvordan jeg er på jobbet.

Personlig styrkeprofil

I forbindelse med et jobskifte i 2014 fik jeg lavet en personlig styrkeprofil. Den viser, at jeg scorer højest i kategorierne visdom og lederskab og lavest i mådehold. I de forskellige kategorier scorer jeg højest i:

 • Visdom: opfindsomhed og videbegær
 • Lederskab: lederevner og entusiasme
 • Medmenneskelighed: social intelligens og venlighed
 • Retfærdighed: fairness og mod
 • Mådehold: Selvkontrol (dog ikke særlig højt)
 • Transcendens: humor og taknemmelighed

MBTI (Myers Briggs Type Indicator)

I efteråret 2013 fik vi lavet en MBTI typeindikatortest på jobbet. Ifølge den er jeg ENTP'er.

 • E (ekstorvert)
 • N (intuition)
 • T (tænkning)
 • P (opfattelse)

Det betyder, ifølge litteraturen om emnet, at jeg ser muligheder, og min verden er fuld af spændende udfordringer. ENTP'er opfinder kreative løsninger, mens de stoler på deres evne til at improvisere og nyder at udfolde deres opfindsomhed. ENTP'er bruger deres tænkning til at analysere situationer og deres ideer til at planlægge. ENTP'er er igangsættere og snarrådige.

DiSC personprofil

Min samlede DiSC personprofil ser således ud:

 • Dominans: 17
 • Social indflydelse: 7
 • Stabilitet: -8
 • Competencesøgende: -16

Ifølge Wikipedia er mennesker, der scorer højt i "D", meget aktive i løsningen af problemer og udfordringer.
En DiSC personprofil giver selvindsigt og hjælper mig til at forstå, hvilke type mennesker jeg arbejder sammen med, og hvordan de reagerer i forskellige situationer. Min DiSC personprofil er lavet på job og viser, hvordan mit adfærdsmønster er på jobbet. Den siger altså intet om, hvordan jeg er udenfor arbejde.

Se også

Brug disse link, læs mere om mig og se nogle af de projekter, jeg har været involveret i.