Kommunikation

Kommunikation er en grundlæggende forudsætning for alt fællesskab. Den er et vigtigt redskab i forhold til virksomheders og organisationers stakeholders. Kommunikation bliver ofte delt op i intern og ekstern kommunikation, men det er meget mere end det. På siden har jeg delt kommunikation op i nogle underkategorier, hvor der er eksempler på kommunikationsløsninger.

Medarbejderblade

På arbejdspladsen er medarbejderbladet en af de vigtige kulturbærer. Det er her den interne branding sker og her medarbejder tager sig tid til at læse om virksomheden.
Se Medarbejderblad >>

Nyhedsbreve

I Forbrugerinformationen/Forbrugerstyrelsen udviklede vi et trykt nyhedsbrev, som fortrinsvis havde medierne som målgruppe. I begyndelsen kom det i en trykt udgave og siden kom det bare elektronisk. Nyhedsbrevet har været flittigt citeret i medierne og gav afsæt til mange historier i aviser, radio og tv.
Se Nyhedsbrev >>

Brandingmagasin

Hvis en virksomhed har et brand, det gerne vil dyrke, udvikle og gøre opmærksomhed på, så er et magasin en mulighed. Brandingmagasiner vinder frem og er mere end bare en reklame for virksomheden. Et brandmagasin tager også fat på emner, som måske ikke lige er det, man normalt forbinder med virksomheden.
Se Brandingmagasin >>

Intranet

Et intranet er godt til hurtigt at give meddelelser til medarbejderne og fungerer fint som et sted, hvor de kan finde oplysninger om virksomheden, fx medarbejderhåndbogen osv. Som brandingredskab er andre kanaler sandsynigvis bedre.
Se Intranet >>

Pjecer

Nye ting kan være svære at forholde sig til, der kan være en Quickguide være løsningen. Et eksempel er en vejledning til, hvordan vejledere og lærere kan arbejde med et community på UddannelsesGuiden.
Se Pjece >>

Annoncer

Hos Rambøll har vi et større annoncekoncept med en række profilannoncer, som skal styrke vores brand. Ud over det laver vi en række mindre annoncer, som ikke afviger fra brandet.
Se Annoncer >>

Pressekontakt

Medierne er en vigtig medspiller i gode og dårlige tider. En ting er sikkert, det betaler sig ikke at stikke hovedet i busken, når det brænder på - i hvert fald ikke på længere sigt. Det er et langt sejt træk at skabe et brand. Sker der fejl i begyndelsen, kan det blive svært at redde troværdigheden og i sidste ende brandet.
Læs mere om Pressekontakt >>

Se også

Brug disse links og læs mere om mig og se nogle af de projekter, jeg har været involveret i.