English

Du er her: Forside > Kommunikation > Medarbejderblade > Smagsdommerpanel

Bookmark og del

Universitetsavisen | Nr. 14 | 29. september | 2003

SMAGSDOMMERPANEL

Bertel Heurlin,
professor, statskundskab
»Hans tale var meget forenklet i sin historiske gennemgang. Der er sket en ændring siden den kolde krig, udenrigspolitikken er blevet mere aktiv. Men det var den også i 20’erne og 30’erne. Dengang var Danmark meget aktiv i Folkeforbundet, det synes jeg Anders Fogh Rasmussen forsømmer at fortælle.«

Henning Kock,
juraprofessor
»Min største indvending er at han ikke nævner principperne for EU’s og dermed nationalstaternes indenrigspolitik. Forfatningstraktaten skal alle medlemsstater bekende sig til, men hvad er det for fælles værdier? Han undgik visse fundamentale værdier som ligestilling, retsstat, solidaritet og ikke-forskelsbehandling. Det synes jeg er påfaldende at han ikke siger noget om.«

Rasmus Bruun Nielsen,
statskundskabsstuderende
»Jeg kom for at høre regeringens europapolitik fra statsministerens egen mund. Jeg fik stort set hvad jeg kom efter, han snakkede om forbeholdene og opgøret med fodnotepolitikken som var rart at få uddybet. Jeg mener at det er en fejlslutning når Thøger Seidenfaden siger at Venstre er ved at bytte plads med Socialdemokraterne i europapolitikken.«

Therese Hyll Larsen,
statskundskabsstuderende
»Jeg skriver speciale om EU og EU-udvidelsen og er derfor interesseret i europapolitik. Arrangementet er naturligvis en stor mulighed for at høre Anders Fog Rasmussen fortælle direkte. Den historiske gennemgang synes jeg var god, men jeg kunne godt savne nogle af hans egne visioner om europapolitikken.«