English

Du er her: Forside > Kommunikation > Medarbejderblade > Forbrugeren er død

Bookmark og del

Universitetsavisen | Nr. 12 | 23. august | 2001

Forbrugeren er død

Tag jer sammen, drop overspringshandlingerne og deltag aktivt både i det sociale og faglige miljø. Det var budskabet på Forenede Studenterråds RUS-arrangement 2001 på Panum Instituttet

Af Allan Helleskov Kleiner

På den varmeste sommerdag i ni år havde Forenede Studenterråd (FSR) indkaldt til sit traditionelle RUS-arrangement på Panum Instituttet. Omkring 800 nye studerende var mødt frem for at høre om deres nye studie. Og de fik både løftede pegefingre og peptalk med på vejen. Dagens gennemgående budskab til de nye studerende var: Det er dit eget ansvar at din uddannelse på Københavns Universitet bliver god.

Som en velvalgt introduktion til Københavns Universitets (KU) veje og vildveje, skulle de nye studerende først finde det rette auditorium i hvad der engang var Danmarks største enkeltstående bygning, Panum. Selv om der var sat skilte op tøvede mange studerende alligevel inden de begav sig op af de mange trapper og ind af de endeløse gange.

Som KU’s mest kendte mand, Jakob Lange, sagde til stor morskab for tilhørerne:

– Det kræver nogle gange tre studerende eller flere at finde ud af hvor undervisningen foregår.

Men efter en kort indledning var det slet ikke så morsomt. Det var lige på og hårdt.

Det var lige på og hårdt.

– Velkommen til jeres nye ansvar!

Så enkelt slog Anna Vallgårda fra FSR situationen fast for de nye studerende. Og så inden studiet overhovedet var begyndt.

– I er meget forskellige. Der er ingen af jer der vil komme i gennem det samme uddannelsesforløb mens I går på Københavns Universitet. Derfor er det jeres ansvar at den uddannelse I får er den I ønskede. Det er jeres ansvar at studiemiljøet er i orden. Det er jeres ansvar at uddannelsen bliver brugbar, fortsatte Anna Vallgårda.

Tilhørerne så ikke ud til ligefrem at glæde sig til det nye ansvar. For mange var dagen på Panum det første møde med universitetet.

– Hvordan formidler man sin utilfredshed? Hvordan lever man op til sit ansvar?, sluttede hun med at spørge.

Det havde FSR også et bud på.

Brug evalueringerne
De studerende skal ikke regne med bare at kunne læne sig tilbage med korslagte arme og ben og passivt modtage når de begynder på universitetet. De skal deltage aktivt i undervisningen og være med til at gøre uddannelsen bedre, lød budskabet fra den næste studenterpolitiker på talerstolen.

– Man er ikke længere forbruger som mange måske var i gymnasiet. Man har ansvar for sin uddannelse. Man er sit studium og sit fag, sagde Mads Biering-Sørensen fra FSR.

For at gøre uddannelsen bedre, skal de studerende bruge evalueringerne som er deres redskab til at vurdere undervisningens kvalitet (Læs også debatten side 18). Biering-Sørensen gennemgik de forskellige muligheder og former for evaluering af uddannelsen. Det var især muligheden for at evaluere de enkelte kurser der var i fokus. De nye studerende blev også gjort opmærksom på deres egen rolle i den sammenhæng.

– I skal spørge jer selv: Er jeg selv aktiv nok, gør jeg nok og gør de andre studerende nok? Vær kritisk overfor studiet, men vær fair, sluttede Mads Biering- Sørensen.

Få netværket i orden
Scenen var nu klar til den sidste taler. Chef for studieadministrationen på Københavns Universitet, Jakob Lange. Han havde et par gode råd med i posen om det at være studerende og erklærede også de studerendes forbrugermentalitet død.

– I er ikke kunder der står i en forretning. I er en aktiv del af fællesskabet, sagde han. Og opfordrede de studerende til at komme i læsegrupper allerede fra den første dag, komme i god tid til timerne for at snakke med de andre studerende samt deltage i rus-arrangementerne.

Jakob Lange fortalte så et par morsomme anekdoter fra sin egen og andres studietid. Men han havde også et par advarsler med om studielivet.

– Der er uendelige mange sten på vejen. Det er hårdt arbejde at studere. Sørg for ikke at komme bagud fra begyndelsen. Mange kommer bagud lynhurtigt. Hvis man er væk tre uger på grund af en efterårskærestesorg, så forstår man lige pludselig ingenting. De andre taler sort!

Han opfordrede også de nye studerende til at planlægge dagligdagen.

– Studerende har mange overspringsaktiviteter. Man skal lige vaske op, se tv-avis eller ringe til sin gamle mor. Det går ikke. Få styr på jeres dag, rungede det mod plankevæggene.

Mange studerende falder fra eller skifter studium. Det bekymrer chefen for studieadministrationen på Københavns Universitet. Så han formanede også de studerende til at tænke sig grundigt om inden de giver op.

– En tredjedel af jer er væk igen næste år på samme tid. Alt for mange falder fra. Hvis I overvejer at springe fra, så overvej det igen. Og overvej det så igen. I vintermørket kan man blive i tvivl. Det skal man blive. Skyd det væk og klø på, lød peptalken fra Jakob Lange

– Det er som med et spædbarn: Det første år er det farligste. Hvis I kommer igennem det første år, så bliver I hængende. Der er utrolig få der falder fra efter det første år, fortalte Jakob Lange.

Efterårets valg på dagsordenen
En kort tale om efterårets rektor- og dekanvalg blev der også tid til. Men selv om det skete mere afdæmpet end hos de øvrige talere, var der heller ikke her tvivl om budskabet.

– Når valget kommer til efteråret, skal I stemme. Det er i bund og grund jeres interesse. I skal stemme, for på universitetet har de studerende stadigvæk en enorm indflydelse, sagde Robert Poulsen, næstformand i Forenede Studenterråd, med henvisning til den debat om universiteternes styreform som foregår i øjeblikket.

Da talerne i auditoriet var overstået blev de studerende inddelt i grupper alt efter studieretning. Nogle var kun tre studerende – andre fyldte et mindre auditorium. Så var opbygningen af de enkelte institutters fagråd på dagsordenen. Kun enkelte studerende stillede spørgsmål til studenterpolitikerne om universitetspolitik inden det var tid til at tage hjem og planlægge sit nye liv og løfte noget ansvar.