English

Du er her: Forside > Kommunikation > Medarbejderblade > Kvindelig dominans på KU

Bookmark og del

Universitetsavisen | Nr. 1 | 24. januar | 2002

Kvindelig dominans på KU

Der er en ujævn fordeling af kønnene på Københavns Universitet. På nogle sprogfag er otte ud ti studerende kvinder mens det kan være svært få øje på kvindelige studerende på de naturvidenskabelige uddannelser.

Af Allan Helleskov Kleiner

Kvinderne står i kø for at gå på Københavns Universitet. Kvinderne har forøget deres andel af studerende med en tredjedel i løbet af de seneste 25 år. Andelen af kvindelige studerende er for andet år i træk 55 procent, viser den seneste optælling af studerende som Studieadministrationen og Statistikkontoret på Københavns Universitet har lavet.

Tallene dækker dog over store forskelle. På Humaniora er to ud af tre studerende kvinder mens det på Naturvidenskab er omvendt - her er to ud af tre studerende mænd. Kvinderne er desuden i overtal på Teologi og Sundhedsvidenskab.

Det er først i 90'erne at der er kommet flere kvinder end mænd på Københavns Universitet. Efter tre år med lige mange kvinder og mænd, var der i 1991 for første gang flere kvinder end mænd under uddannelse på Københavns Universitet, og siden er andelen af kvindelige studerende blevet stadig større.

»Kvinder begyndte for alvor at komme på universiteterne i 60'erne. En af velfærdsstatens ideer var at der skulle komme flere sociale lag på universitetet. Det har også medført at der er kommet flere kvinder på universitetet,« siger lektor og kønsforsker på Danmarks Pædagogiske Universitet Susanne V. Knudsen.

Mænd kommer til orde
Selv om der er flere kvindelige end mandlige studerende på Københavns Universitet, mener Susanne V. Knudsen at undervisningsformen henvender sig mere til mænd end kvinder.

»Jeg har fulgt undervisningen på universitetet flere gange, og det viser sig at mænd kommer mere til orde end kvinder. Det skyldes at undervisningen er konflikt- og konfrontationspræget. Mænd stiller spørgsmål hvorimod kvinder supplerer og bakker hinanden op,« siger Susanne V. Knudsen.

Pæne piger
Det er også den oplevelse stud. mag. Ulla Tilma har. Hun læser Kunsthistorie på Københavns Universitet.

»En af mine undervisere sagde engang at Kunsthistorie er de pæne pigers fag. Og det har han sådan set ret i. Kvinder er ikke så gode til konfrontationstimerne som mændene er, og de siger ikke noget hvis de ikke er helt sikre,« siger hun.

Undervisningen bliver mere spændende når studerende bliver blandet på tværs af kønnene.

»Da jeg læste i Skotland var der flere mænd, og det åbnede for flere diskussioner. Det synes jeg mangler på hold med mange kvinder,« siger Ulla Tilma.

Og måske er tiden inde til at overveje nye undervisningsformer eller at revurdere gamle. Underviserne burde overveje at tage projektformen op igen og gå væk fra den traditionelle klasseundervisning.

»Der er kommet flere studerende på universiteterne, og de har mange forskellige baggrunde. Derfor kunne man overveje om ikke der burde kigges på projektformerne igen for på den måde involvere de studerende mere i undervisningen,« siger kønsforsker Susanne V. Knudsen.

Kønnet bestemmer studieretning
Det er ikke overraskende sprogfagene der har tag i kvinderne. På Fransk, Spansk og Italiensk er otte ud af ti studerende kvinder. På Datalogi er situationen anderledes. Dér er kun hver tiende studerende kvinde, mens det er lidt nemmere at få øje på en kvindelig studerende på Fysik hvor hver femte studerende er kvinde.

Årsagen til den klare kønsopdeling skal findes i folkeskolen og gymnasiet.

»Jeg tror simpelthen at det skyldes miljøpåvirkning. Vi vælger de fag vi bliver opfordret til at vælge. Kvinder bliver opfordret til at søge sproguddannelserne, og mænd bliver opfordret til at søge matematik- og fysikuddannelserne. Det er derfor vigtigt at lærerne og underviserne i folkeskolen og gymnasiet ikke bare opfordrer eleverne til at søge en bestemt uddannelse på baggrund af køn,« siger Susanne V. Knudsen.

Det kan medføre at fakulteterne bliver kønsopdelte således at mændene studerer Naturvidenskab og kvinderne Humaniora.

»Jeg mener at der skal være en blanding af kønnene, så fagene ikke begrænser sig til ét køns erfaringer,« siger Susanne V. Knudsen fra Danmarks Pædagogiske Universitet.