English

Du er her: Forside > Kommunikation > Medarbejderblade > Udsigt til fyringer

Bookmark og del

Universitetsavisen | Nr. 20 | 18. december | 2001

Udsigt til fyringer

Et stort antal medarbejdere ser ud til at skulle forlade Københavns Universitet. Kassener tom, og næste år mangler der 45 millioner kroner på budgettet.

Af Allan Helleskov Kleiner

Det grå papir er igen ved at blive fundet frem ude på fakulteterne. Et stort antal medarbejdere på Københavns Universitet vil nemlig blive fyret hvis der ikke kommer en ekstra pose penge i forbindelse med finansloven. Københavns Universitet ser på nuværende tidspunkt ud til at få et underskud på 45 millioner kroner på næste års budget. De dystre udsigter har fået Poul Erik Krogshave som er næstformand i Hovedsamarbejdsudvalget på Københavns Universitet til at skrive et åbent brev til regeringen og Folketinget. I brevet står der blandt andet:

“Hovedsamarbejdsudvalgets faglige tillidsrepræsentanter mener at de truende fremtidsudsigter ikke blot rammer vore universitetskolleger der igen risikerer fyringer i stort antal. Også studerende og kandidater der skal modtage undervisning og vejledning af højeste kvalitet bliver på ny ofre for et ulykkeligt bevillingssystem.”

Frygter fyringer
De sidste par år er flere hundrede medarbejdere forsvundet fra Københavns Universitet. Alene på Det Naturvidenskabelige Fakultet er en fjerdedel af stillingerne blevet nedlagt i løbet af de sidste fire år – og de ser ikke ud til at blive de sidste. fire millioner kroner når finansloven er vedtaget.

Af universitetets budget på 2,7 milliarder kroner udgør udgifterne til løn 1,7 milliard kroner – den klart største post på budgettet. Tillidsfolkene for de cirka 6.000 ansatte på Københavns Universitet frygter derfor deres kollegers skæbne.

– Hvis budgettet holder, og der ikke kommer flere penge, så kan det kun betyde afskedigelser, siger tillidsmand for HK-laboranterne, Fritz Buster Nielsen.

Han har sin daglige gang på Naturvidenskab hvor det efterhånden er blevet en juletradition at afskedige personale.

– Vi har skåret ned de sidste 15 år. Fagligt har vi ikke kunnet holde til afskedigelserne længe. Menneskeligt føler jeg vi har resigneret. Vi har næsten prøvet alt, men vi kan ikke ændre verden, siger Fritz Buster Nielsen.

Denne gang lyder de dystre fremtidsudsigter at der skal fyres 80-100 ansatte på Det Naturvidenskabelige Fakultet hvis ikke den nye VK-regering kommer dem til hjælp.

Tid til eksperimenter
Budgettet for Københavns Universitet er befæstet med usikkerheder. Når budgettet laves, så ved Budget- og Planlægningsafdelingen ikke før oktober samme år som budgettet gælder for, hvor meget universitet kommer til at tjene. Det skyldes at pengene for hver studerende der består eksamen – de såkaldte STÅ – ikke kendes før til oktober da sommereksamen først skal overstås. Københavns Universitet må derfor vente 10 måneder på afklaringen af et beløb i omegnen af 700 millioner kroner.

På budgettet for næste år mangler Københavns Universitet 20 millioner kroner i forhold til sidste år på grund af statens generelle besparelser. Hertil kommer så en udhulning af forskningsbevillingerne i samme størrelsesorden. Og på den måde mangler Københavns Universitet omkring 45 millioner kroner på næste års budget.

– Det er overordentligt svært at få enderne til at mødes i denne situation, men vi bør endnu en gang kigge indad og se om studieeffektiviteten kan forbedres rundt omkring på fakulte- terne, siger kontorchef i Budget- og Planlægningsafdelingen på Københavns Universitet, Lars Øbing.

Fritz Buster Nielsen mener at tiden er inde til at lave nogle eksperimenter for at fastholde de studerende på Naturvidenskab. Fakultetet har en dårlig STÅ-produktion. Alene i år mister fakultetet ni millioner på den konto.

– Ledelsen skal give underviserne et personligt incitament til at fastholde de studerende. På den måde kunne den enkelte underviser føle et større ansvar. Det ligner resultatløn, noget der er meget fremmed i vores verden, men det kunne være en chance for at fastholde flere studerende, siger HK-laboranternes tillidsmand, Fritz Buster Nielsen.

Benet saves over
Også det videnskabelige personale på Københavns Universitet går en usikker fremtid i møde.

– Københavns Universitet står med ryggen mod muren. Der skal spares igen, og det eneste sted der kan spares er på personalesiden. Jeg kan ikke se nogle alternativer, siger fællestillidsmand for det videnskabelige personale på Københavns Universitet, Leif Søndergaard.

Det vil ikke være uden omkostninger atter en gang at gøre indhug i personalet.

– En nedskæring af den størrelse vi taler om her, vil få konsekvenser for forskningen og den forskningsbaserede undervisning. Kvaliteten vil simpelthen falde. Nogle forskningsområder vil blive forsømt og andre nedlagt, siger Leif Søndergaard.

Han frygter at universitetet bliver nødt til at bruge løst ansatte undervisere som er væ- sentligt billigere end fastansat personale for på den måde at spare på personaleudgifterne.

– Vi har været igennem så mange effektiviseringer og sparerunder at der er skåret helt ind til benet – og nu er man altså ved at save benet over. Det ender med at det hele falder sammen, siger Leif Søndergaard.

Fremtiden tegner ikke lyst for universitetet. Københavns Universitet er ikke længere en attraktiv arbejdsplads. I løbet af de næste ti år vil 40 procent af det videnskabelige personale forlade universitetet og gå på pension, men rekrutteringen mangler.

– Der er ingen der vil arbejde på KU hvis der hele tiden kommer nedskæringer. Hvis vi sammenligner med rekrutteringen i det private erhvervsliv, så får vi kun en tiendedel af det antal ansøgninger til ledige stillinger som de får, fortæller VIP’ernes fællestillidsmand, Leif Søndergaard.

Usund økonomi
Et af de fakulteter som ser ud til at få et stort underskud på næste års budget, er Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. På fakultetets bundlinie mangler 12 millioner kroner. Dekan Hans Hultborn er dog optimist.

– Vi har haft en lavere STÅ-produktion i år end vi havde regnet med, men vi har udsigt til en kraftig stigning i antal STÅ og dermed også flere penge, siger Hans Hultborn.

Problemet er at der går et par år inden stigningen for alvor slår igennem, og indtil da kan det af budgetmæssige årsager blive nødvendigt at afskedige folk og så ansætte dem igen om et par år.

– På Sundhedsvidenskab arbejder vi med en løsning hvor vi måske kan “låne” pengene indtil stigningen slår igennem, men når nu økonomien for hele Universitetet er så dårlig, så er spørgsmålet jo hvor stort et midlertidigt underskud på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet der kan bæres af resten af universitetet. Situationen er således meget uklar, siger dekan Hans Hultborn.

De ansatte på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har haft travlt med at oprette Folkesundhedsvidenskab og lave nye studieordninger.

– Vi har lavet en del arbejde som vi ikke føler vi er blevet belønnet for, og nu ser det altså ud til at vi kommer til at spænde livremmen ind i nogle år, siger Hans Hultborn.

De seneste melding fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling er at der sandsynligvis vil ligge et udkast til en finanslov den 10. januar. Finansloven forventes vedtaget den 1. marts 2002. For at universiteterne kan overleve indtil da, vedtages der en midlertidig finanslov.