English

Du er her: Forside > Kommunikation > Medarbejderblade > Forskningsområder plyndres

Bookmark og del

Universitetsavisen | Nr. 4 | 14. marts | 2003

Forskningsområder plyndres

Forskere der arbejder med Iraks oldtidshistorie, oplever at landets arkæologiske udgravninger bliver plyndret. En krig vil næppe gøre situationen bedre - snarere tværtimod.

Af Allan Helleskov Kleiner

På Carsten Niebuhr Instituttet på Københavns Universitet sidder en række forskere og er bekymrede. Plyndringer af arkæologiske udgravninger og en kommende Golf-krig vil sætte deres forskning i Den Nære Orient mange år tilbage.

»Hvis der kommer voldsomme bombardementer i Irak, er det sandsynligt at væsentlige dele af de ruiner der er i landet vil blive ødelagt,« siger lektor Mogens Trolle Larsen.

Arkæologerne udgraver især i Nord- og Sydirak. En bakke kan i de områder ofte gemme en ruin. Ofte enorme ruiner. De kan være op til to kilometer i diameter.

»I Danmark tager det måske en sæson at grave en ruinhøj ud, men i Irak er de så store at det kan tage flere hundrede år. Nogle af ruinhøjene har allerede været under udgravning i 75 år, og det er kun ganske få dele der er blevet gravet ud. Det er et gigantisk arbejde,« siger Mogens Trolle Larsen.

Han fortæller entusiastisk om Assyrien og Mesopotamien, mens han tager bøger ned fra sit kontors bugnende hylder. Bunken af blå, røde og brune bøger på hans skrivebord vokser efterhånden som han lægger bøgerne fra sig igen.

»Det er 20 år siden jeg sidst har været i Irak, og det har jeg det rigtig dårligt med. Jeg følte at styret i Irak misbrugte mig. Og så blev jeg hellig og ville ikke have noget med dem at gøre. Det fortryder jeg nu.«

Han oplevede pludselig at se sig som medunderskriver på et hyldesttelegram til Saddam Hussein. Herefter valgte Mogens Trolle Larsen at holde sig væk. Han føler dog at han burde have støttet sine irakiske kolleger og have fundet sig i styrets propaganda.

Uoprettelige skader
Der er allerede sket uoprettelige skader siden den seneste Golf-krig i 90'erne. Assyrernes og mesopotamiernes rige varede fra 4.000 til 539 før vores tidsregning.

De udviklede det første skriftsprog og skrev alt ned. Derfor findes der i udgravningerne alt lige fra vaskeriregninger til filosofiske værker - eller det burde der gøre. For siden Golf-krigen er oldtidsfund som relieffer, segl og især skrifttavler begyndt at dukke op på antikvitetsmarkeder rundt omkring i verden. Udgravningerne bliver simpelthen plyndret.

Et særlig grelt eksempel er tronrummet i Sankeribs palads i Nineve hvor relieffer er blevet slået i småstumper og sendt til Europa.

»Det er svært at sige hvor mange skriftlige værker der findes, men på museerne rundt om i verden vil jeg gætte på at der er fra en halv til en hel million skrifttavler. Og så ligger der naturligvis langt flere og venter på at blive gravet ud. De er virkelig mange penge værd. Og der er købere til dem, det er der ingen tvivl om.«

Oldsagerne bliver solgt på de sorte markeder. Det kan være svært at bevise at lertavlerne er stjålne, for der er kun meget lidt kontrol med hvilke kulturskatte der findes i Irak. Det skyldes blandt andet handelsboykotten af Irak.

»Før Golf-krigen var der næsten ingen illegal handel med kulturskatte fra Irak, men efter krigen er situationen fuldstændig forandret. Handelsboykotten betyder blandt andet at det er forbudt at sælge film til Irak. Irakerne kan derfor ikke tage billeder af kulturskattene og derfor heller ikke registrere dem. Det er også svært at komme i kontakt med forskerne dernede. Der findes for eksempel intet domænenavn for Irak på internettet. Vi aner ikke hvad der sker. Det er frygteligt,« siger Mogens Trolle Larsen mens han bøjer den metal-
brevåbner han har holdt i hænderne gennem store dele af interviewet.

Smadret højkultur
En krig mod Irak er ikke populær på Carsten Niebuhr Instituttet, men det er Saddam Hussein heller ikke.

»Der er vel ingen mennesker der kan forsvare Saddam Husseins regime og den måde han styrer landet på. Det kan man ikke have nogen sympati for. På den anden side er en krig heller ikke løsningen. Det vil kræve uhyggelige ofre. Tænk bare på alle de civile tab. Jeg kan ikke begribe at man i det 21. århundrede ikke kan løse problemerne på andre måder end ved at smide bomber i hovedet på folk. Problemet er bare at der ikke synes at være nogen mulighed for en politisk løsning.«

Selv om en krig kunne fjerne Saddam Hussein fra magten, er det ikke sikkert at forholdene bliver bedre for forskerne som drømmer om at vende tilbage til udgravningerne.

»Vi ved jo ikke hvad der vil ske efter en eventuel krig. Umiddelbart tror jeg ikke at det vil blive bedre. En række år med kaos vil helt sikkert forværre situationen yderligere.«

Arven fra Den Nære Orient har ifølge Mogens Trolle Larsen haft stor betydning for den måde vi lever på i dag.

»I vesten kalder vi det civilisationens vugge. Det er her vi finder de første store byer med monumentalarkitektur skrift, og komplekse politiske, kulturelle og sociale strukturer. Sammen med Ægypten repræsenterer Mesopotamien menneskehedens første forsøg på at skabe en udviklet højkultur.«

ahk@ahklab.dk

Allan Helleskov Kleiner er freelancejournalist.