English

Du er her: Forside > Kommunikation > Medarbejderblade > Husantropologen

Bookmark og del

Universitetsavisen | Nr. 13 | 12. september | 2003

Husantropologen

Nogle antropologer vælger at indtage nyt land når karrieren skal planlægges. Geert Egger har været vidt omkring og er endt som selvstændig.

Geert Egger valgte en alternativ antropologisk karriere. Da han blev kandidat, var han i tvivl om hvilken vej han skulle vælge.

»Jeg var ikke så heldig at jeg vidste hvad jeg gerne ville, men jeg kunne mærke at der var noget der trak, og det blev naturligvis afgørende for min karriere,« siger han.

Det første job fik han i kraft af sit speciale om antropologisk formidling. Han blev tilbudt et treårigt kandidatstipendium på Danmarks Lærerhøjskole og senere også et seniorstipendiat på yderligere tre år. Der blev han dog ikke.

»Der kom efterhånden efterspørgsel på antropologiske vinkler på forskellige forhold. Og da jeg ikke ville fortsætte i den akademiske verden og havde fået kontakt til en række virksomheder, begyndte jeg langsomt at bevæge mig over i det private erhvervsliv. Det var overhovedet ikke noget jeg havde planlagt, men jeg syntes at det var spændende.«

Verden rundt
Snart blev virksomhederne og deres kultur Geert Eggers arbejdsområde. Det var især de store virksomheder der tog virksomhedskultur alvorligt. Virksomhederne oplevede i stigende grad at de havde problemer med de forskellige kulturer i virksomhedens udenlandske datterselskaber.

»Da jeg kom til Novo Nordisk, fik jeg lidt af en overraskelse. Mere uens stammer har jeg sjældent set. Det emmede af kultur alle steder, og Novo havde en mistanke om at mange af de ting som firmaet ikke kunne få til at fungere skyldtes problemer med kulturen. Det var så mit job at være en slags 'husantropolog' og når der var noget der ikke fungerede derude, så blev jeg bedt om at undersøge om det havde noget med kultur at gøre.«

Geert Egger kom på et tidspunkt med i en gruppe på Novo Nordisk som skulle få hele organisationens udvikling og Human Resource til at hænge sammen.

»Vi var nogle æggehoveder der skulle udtænke systemer for hvordan der skulle målformuleres, klimaundersøges og alt det der. Og så brugte vi en masse tid på at proppe det ned i halsen på datterselskaberne der dybest set ikke ville have det.«

Det endte med en masse store systemer, men Novo Nordisk opgav bestræbelserne og lavede i stedet ti fundamentals der var så brede og universelle at alle kunne følge dem. Datterselskaberne skulle bare kunne dokumentere at de levede op til reglerne. Geert Egger blev så en af 14 personer der rejste verden rundt til datterselskaberne og undersøgte hvordan de levede op til spillereglerne og hvad selskaberne kunne gøre for at klare sig bedre.

»Det var enormt spændende, men vi skiftede partner hvert kvartal og sov ude 150 nætter om året. Det kan man altså kun klare i en begrænset periode. Så endte jeg endte jeg med at lave mit eget firma, People.«

Firmaet laver konsulentopgaver om virksomhedskultur. Geert Egger opfatter ikke længere sig selv som antropolog, men mener at uddannelsen har givet ham nogle redskaber som han har kunnet bruge i sit arbejde.

»Jeg synes jeg har fået to ting med i bagagen fra Institut for Antropologi. Den ene ting er evnen til at se tingene i en kontekst, og den anden er omkring metodikken. Der kan vi noget ikke så forfærdelig mange andre kan. Når jeg har fået bedst udbytte af mit arbejde, så har det været når jeg har kunnet kombinere de to ting.«

ahk@ahklab.dk

Allan Helleskov Kleiner er freelancejournalist.