English

Du er her: Forside > Kommunikation > Medarbejderblade > Det private initiativ

Bookmark og del

Universitetsavisen | Nr. 13 | 12. september | 2003

Det private initiativ

I Jordan har staten opgivet at dække efterspørgslen på videregående uddannelsespladser. Derfor findes der nu flere private universiteter. Det første og største private universitet hedder Amman University og arbejder strengt efter markedsvilkår. Der skal tjenes penge.

Af Allan Helleskov Kleiner

Det første man ser på Amman University campus er en hæveautomat. Det virker næsten som en understregning af universitetets markedsorienterede linje.

»Vi skal tjene penge,« siger lederen af Den Internationale Afdeling på Amman University, associate professor Dr. Maher Salim.

Hvor mange penge universitetet tjener, vil han ikke ud med, men han har svært ved at skjule sin stolthed. Med et stort veltilfreds smil beretter han om forholdene på Jordans største private universitet.

»Amman University har været en stor succes, og fra et kvalitetssynspunkt hævder vi at vi er det bedste private universitet i Jordan. Det ved vi fordi vores studerende får mange topstillinger inden for staten og andre sektorer. Og mange har fået stillinger i udlandet,« siger Maher Salim.


PENGEMASKINE? - Amman University skal give overskud og tjene penge til holdingselskabet der ejer det.

Det er ikke alle i Jordan som er lige så begejstrede for det private initiativ som han er.

»Mange siger at vi bare vil tjene penge, og jeg synes at markedet må afgøre om vi er gode nok eller ej. Er vi ikke gode nok, vil vi hurtigt blive overflødige.«

Forældrene klagede
I Jordan findes 13 private og otte statsuniversiteter der tilsammen har 150.000 studerende. Af dem går 45.000 studerende på de private universiteter. I hovedstaden ligger Amman University. Det blev som det første private universitet grundlagt i 1989 og begyndte undervisningen i 1990. Der er seks fakulteter på Amman University og 5.000 studerende hvoraf over halvdelen kommer fra andre lande i Mellemøsten. De studerende betaler fra 3.000 til 5.500 dollars pr. semester.

»Universitetet blev oprettet fordi folk klagede over at deres børn ikke kunne få plads på statens universiteter når de var færdige med skolen, men staten påstod at der ikke var plads til flere studerende.«

I Jordan er universitetssystemet indrettet således at studerende med de højeste karakterer bliver optaget på statsuniversitetet. De udgør en fjerdedel af alle studerende. Resten er studerende fra de fattige områder uden for hovedstaden og børn af offentligt ansatte. Det betød tidligere at mange var tvunget til at rejse til andre lande for at få en universitetsuddannelse. Derfor søgte et firma om at få tilladelse til at oprette et privat universitet. Tilladelsen blev givet, og Amman University var en realitet.

Markedet bestemmer
Hvor universiteter andre steder ofte uddanner kandidater uden større hensyntagen til jobsituationen, er holdningen på Amman University en helt anden.

»Vi er meget markedsorienterede og tilbyder ingen uddannelser hvis vi ikke tror at markedet har brug for kandidaterne. Geologer og geografer har ingen jobmuligheder, og derfor har vi ingen uddannelser inden for de fag.«

Maher Salim og hans folk har hele tiden fingeren på pulsen og undersøger nye muligheder for at udvide forretningen.

»Vi arbejder hele tiden på at udvikle nye kurser, og vi har folk som tænker på fremtiden og finder på nye uddannelses-
programmer. De præsenterer deres forslag til nye uddannelser for en komite, og den tager så stilling til kurserne ved at undersøge forskellige forhold, blandt andet om der er et behov for sådan en uddannelse eller fag. Og hvis komiteen godkender forslaget, udbyder vi uddannelsen.«

Amman University ejes af et af Jordans største holdingselskaber. Det ejer blandt andet også hotel Holiday Inn og Danish Dairy Company som laver mejerier efter dansk forbillede. I det hele taget er Amman University meget åbent over for samfundet.

»Universitetets vigtigste rolle er at undervise de studerende, men vi har også en mission om at deltage i samfundet. Og derfor har vi en afdeling som udelukkende beskæftiger sig med samfundets behov. Den står blandt andet for kurser for offentligheden og et sportscenter. Vi tror at universitetet er en del af samfundet og skal betjene samfundet.«

ahk@ahklab.dk

Allan Helleskov Kleiner er freelancejournalist.

Boks
Artikelserien er lavet i samarbejde med Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene og Det Danske Institut i Damaskus.