English

Du er her: Forside > Kommunikation > Medarbejderblade > Husbyggeri på bølgen blå

Bookmark og del

Viden om--- | Nr. 57 | September | 2006

Husbyggeri på bølgen blå

Rambølls kontor i Fredericia er med i et forsøg, hvor husene bygges i udlandet og bliver transporteret til Danmark, forsøget skal vise, om det er en metode, som også vil kunne bruges i større projekter.

af Allan Helleskov Kleiner

24 unge mennesker kan til næste år flytte ind i polske huse. Det er i hvert fald planen, hvis man spørger kontorleder i Fredericia Jens Houborg. Socialministeriet har netop givet tilladelse til et forsøg, hvor nogle ungdomsboliger i Fredericia bliver bygget i Polen for så at blive sejlet til Danmark.

”I Danmark mangler vi ressourcer - vi har simpelthen ikke folk nok, så det kan være et problem at få lavet tingene. I stedet for at hente folk til Danmark, så laver vi nu et forsøg, hvor vi får bygget husene i Polen, for så at blive sejlet herop,” siger Jens Houborg.

Materialeprisen og prisen på arbejdskraft er lavere i Polen, det burde derfor være muligt at spare op til 15 pct. ved at bruge metoden.

Ideen til konceptet er undfanget af selskabet Advanced Offshore Solutions, som er totalentreprenør på projektet og med boligselskabet Domea som bygherre.

Transport på skib
Husene bliver bygget i en kæmpe lagerhal eller i en tørdok fx i Gdansk. Så bliver husene transporteret med skib til Danmark. I Danmark læsser en kran husene over på nogle blokvogne, som så transporterer husene det sidste stykke til deres endelig destination. Det er derfor i kajnære områder, at konceptet er oplagt.

”Bygningskomponenterne vil være ca. 10 m høje og 8 m brede hvilket naturligt giver begrænsninger for, hvor langt væk fra kaj de kan transporteres. I det aktuelle tilfælde ligger grunden ca. 300 m fra kaj.” siger Jens Houborg.

Der er stor aktivitet i forbindelse med byomdannelse af havneområder mange steder i landet og dette sammenholdt med knaphed på danske ressourcer, gør metoden interessant set i et større perspektiv.

Husene er komplette, når de kommer til Danmark. Der er fliser på væggene, og der er installationer som vandhaner, toiletter osv. De skal bare tilsluttes forsynings- og kloaknettet.

12 etager
Konceptet har store perspektiver, da det vil kunne skalleres op til at omfatte store ejendomme.

”Nu prøver vi modellen på et overskueligt lille projekt som ungdomsboligerne, men vi har planer om at bygge højere huse i flere etager. Det kunne være mange flere etager fx 12. Husene kommer så i delelementer og bliver sat sammen til en etageejendom.”

September næste år
Ungdomsboligerne er to 3-etagers bygninger, som i alt kommer til at indeholde 24 lejligheder. Den første læselampe skulle efter planen kunne tændes i september 2007.