English

Du er her: Forside > Kommunikation > Nyhedsbreve > Dyre køkkener og billig mad

Bookmark og del

fi.dk | 9. august | 2001

Dyre køkkener og billig mad

Danskerne vælger den billige mad. Selv om vi taler meget om mad, bruger vi forholdsmæssigt færre og færre penge på fødevarer. Forbrugerinformationens nyhedsbrev har undersøgt, hvad danskerne bruger deres penge på. I løbet af de 30 år, undersøgelsen har fokus på, viser det sig, at danskerne prioriterer hjemmet højere og højere.

De sidste 30 år er den del af indkomsten, danskerne bruger på fødevarer, faldet brat. Til gengæld er vores udgifter til hjemmet steget kraftigt. Det viser en analyse af tal fra Danmarks Statistik, som Forbrugerinformationens nyhedsbrev har foretaget.

Hvis man sætter udgifterne i de forskellige kategorier, som vi har undersøgt, lig med 100 i 1970, og derefter udregner indekstal for 1980, 1990 og 2000, så viser det sig, at det beløb, danskerne bruger på husleje, er steget radikalt fra 1970 til 2000. Til gengæld er udgifterne til blandt andet kød ikke steget i samme grad.

En million nye køkkener på ti år
Danskerne bruger i dag 12 gange mere på husleje end for 30 år siden. Vores udgifter til fødevarer er kun steget halvt så meget, altså en seks-dobling i samme periode. Danskernes udgifter til husleje er med andre ord steget dobbelt så meget som udgifterne til fødevarer i løbet af de sidste 30 år. I faktiske tal bruger vi dog stadig flere penge på fødevarer end på husleje, men udviklingen i forbruget siden 1970 viser den beskrevne forskydning. Vi prioriterer altså anderledes end tidligere.

Tal fra Institut for Konjunktur-Analyse viser, at siden 1990 har mere end en million danske husstande investeret i nyt køkken til en samlet værdi af 100 milliarder kroner. Det er 100.000 kroner pr. køkken. Alene sidste år fik 150.000 danske hjem nyt køkken.

- Danskerne prioriterer hjemmet utrolig højt og stiller høje krav til indretning, kvaliteten af møbler og køkkener. Samtidig taler vi meget om mad, men gider ikke at betale for fødevarer af høj kvalitet. Vi foretrækker åbenbart de billige fødevarer frem for de dyre og bedre.

- I Forbrugerinformationen forsøger vi at påvirke forbrugerne til at købe gode råvarer og få bedre spisevaner, men det er en hård kamp, siger sekretariatschef i Forbrugerinformationen, Christine Antorini, som for nylig er blevet medlem af Rådet for Bedre Madkvalitet.

Dyre grønsager og uforskammet billigt kød
Samtidig stiger danskernes udgifter til frugt og grønt. De stiger meget mere end udgifterne til kød. Det skyldes ikke, at der er en meget stor stigning i frugt- og grøntindtaget i befolkningen og en lille stigning i kødforbruget. Tværtimod. Vores kødforbrug er vokset med 80 procent siden 1970. (Se mere i Nyhedsbrevet fra 5. juli d.å.). Men frugt og grønt er forholdsmæssigt dyrere end kød. Det kan være én af grundene til, at de sparsommelige danskere spiser meget kød, selvom kostanbefalingerne siger, at vi i stedet bør spise meget mere grønt.

Vores udgifter til kød halter derimod bagefter, hvis vi sammenligner med de andre kategorier. Vi bruger en mindre og mindre del af vores disponible indkomst på kød - selv om vores forbrug af kød i kilo er meget stort og altså er steget med 80 pct. Af de udgifts-kategorier, som fi.dk har undersøgt, er kød den kategori, som har den mindste stigning i perioden. Det er især inden for de sidste ti år, at det pengebeløb, danskerne bruger på kød, er stagneret. Kødet er med andre ord blevet uforskammet billigt.

Flere tal i nationalregnskabet på www.statistikbanken.dk

af Allan Helleskov Kleiner