English

Du er her: Forside > Kommunikation > Nyhedsbreve > Grænsehandelen med øl under lup

Bookmark og del

fi.dk, ekstranummer | 6. juni | 2001

Grænsehandelen med øl under lup

En ny rapport fra Konkurrencestyrelsen peger på flere grunde til, at øl er billigere på den anden side af grænsen. En af grundene er skatter og afgifter, men også højere engrospriser og avancer må tage deres del af skylden for de højere priser i Danmark.

Det er ikke kun de danske afgifters skyld, at det er billigere at købe øl på den anden side af grænsebommen.
Også en større indtjening og højere engrospris i Danmark spiller ind.

Det er konklusionen på en netop offentliggjort undersøgelse fra Konkurrencestyrelsen. Undersøgelsen har set nærmere på grænsehandelen med øl og læskedrikke.

Den konkluderer blandt andet, at det især er øl som Carlsberg Sort Guld og Ceres Royal Export, forbrugerne slæber med over grænsen, fordi besparelsen er særlig stor på skatteklasse 2 øl.

Cirka 17 pct. af danskernes ølindkøb sker syd for grænsen.

Det er ikke uden problemer, at så stor en del af de øl, der drikkes i Danmark, hentes over grænsen.

- Grænsehandel kan i mange tilfælde være konkurrencemæssigt sundt, fordi den kan medvirke til at presse priserne i Danmark. Det markante grænsesalg udgør imidlertid et samfundsmæssigt problem, fordi staten går glip af indtægter. Man kan også tale om et effektivitetstab, når det kan betale sig at transportere øl så langt. Grænsehandelen kan også være et symptom på, at der er konkurrenceproblemer i Danmark, siger Niels Rytter, kontorchef i Konkurrencestyrelsen.

Kun lidt at spare
Konkurrencestyrelsen peger på en række årsager til de ofte store prisforskelle på en øl nord og syd for grænsen.

For skatteklasse 1 øl, som Carlsberg Hof eller Ceres Pilsner, skyldes hele prisforskellen moms og afgifter.

Både mærkevareøl, som Carlsberg Hof og Ceres Pilsner, og de såkaldte billigøl er faktisk billigere i Danmark, når man ser bort fra skatter og afgifter.

En kasse mærkevareøl af skatteklasse 1 koster 85 kroner hos en grænsekøbmand. Til sammenligning er normalprisen på en lignende kasse øl i Danmark 130 kroner, men kan på tilbud fås til en gennemsnitspris omkring 100 kroner. Det giver kun en besparelse på henholdsvis 45 og 15 kroner ved at handle over grænsen.

Konkurrencestyrelsen har beregnet den gennemsnitlige prisforskel for en kasse skatteklasse 1 øl, når tilbudspriserne er regnet med, til at være 26 kroner. Det er ikke den store forskel. Derfor skal grænsehandelens store trækplaster også findes blandt andre typer af varer og øl. I dette tilfælde blandt de stærkere øl.

Gevinst ved at købe stærkere øl
Vil man spare penge, så skal man købe skatteklasse 2 øl. Det er lettere guldøl som Ceres Royal Export og Carlsberg Sort Guld.

I Danmark udgør salget af skatteklasse 2 øl kun 8 procent. Men grænsehandelen er fuldstændig anderledes. På den anden side af grænsebommen står salget til danske forbrugere af skatteklasse 2 øl for 75 pct.


Og det er der en god grund til. Der er nemlig langt mere at spare, hvis man køber denne stærkere slags øl. En kasse skatteklasse 2 øl koster 85 kroner, det samme som skatteklasse 1 øllerne.

En kasse Carlsberg Sort Guld koster altså det samme som en kasse Carlsberg Hof og en kasse Ceres Royal Export det samme som en kasse Ceres Pilsner.

I Danmark koster en kasse skatteklasse 2 øl 206 kroner, hvilket er 121 kroner mere end grænsekøbmanden forlanger. Man får med andre ord næsten 2½ gange flere øl i en grænsebutik end i det lokale supermarked, når man køber skatteklasse 2 øl.

Også selv om kassen med guldøl er på tilbud, er den klart dyrere i Danmark end i grænseregionen. På tilbud kan en kasse skatteklasse 2 øl tages med hjem fra det danske supermarked for omkring 156 kroner. Det er stadig 80 pct. dyrere end over grænsen.

Konkurrencestyrelsen anslår den gennemsnitlig prisforskel, når tilbudsprisen er regnet med, til at være 114 kroner for en kasse skatteklasse 2 øl.

- Vi vurderer, at omkring 75 pct. af de øl, der købes syd for grænsen, er stærk øl. Det hænger formodentlig sammen med, at når almindelig øl og stærk øl koster det samme, føler forbrugerne, at de gør et væsentligt bedre køb ved at købe den stærke øl, der er klart dyrere i Danmark, siger Niels Rytter fra Konkurrencestyrelsen.

Skatter og afgifter bærer en del af skylden, men hvor det blandt skatteklasse 1 øllerne altså var hele årsagen, er det blandt skatteklasse 2 øllerne en langt mindre del.

Rapporten anslår, at skatter og afgifter bærer mindre end halvdelen af skylden for den store prisforskel på skatteklasse 2 øl mellem Danmark og Tyskland. Den største del skyldes engrospriser og indtjening.

Engrosprisen er højere
Når forbrugerne betaler mere for skatteklasse 2 øl i Danmark end i de tyske grænsebutikker, så skyldes det blandt andet engrospriserne. De danske butiks-ejere betaler simpelthen mere for øllerne end deres tyske konkurrenter.

Der er gode grunde til, at grænsekøbmændene får øllerne til en lavere engrospris. Variationen i tyske købmænds indkøb er lav. De køber ens produkter fra samme bryggeri - og så køber de mange ad gangen.

Bryggeriernes serviceniveau overfor grænsebutikkerne er også lavt. I Danmark køres øl og sodavand ofte ind i butikkerne og sættes på plads, mens grænsebutikkerne får dem leveret på store paller uden nogen form for service.

Bryggerierne har med andre ord en række meromkostninger, når de leverer til de danske butikker fremfor grænsebutikkerne.

Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at meromkostningerne forklarer en del af den højere engrospris til de danske butikker. Men ikke hele meromkostningen.

Den høje danske avance
Foruden den højere engrospris samt skatter og afgifter er der endelig et tredje forhold, der gør, at de stærke øl er billigere på den anden side af grænsen. Det er indtjeningen.

De danske butikker har en højere indtjening, end de tyske butikker har. Undersøgelsen viser, at en grænsebutik tjener 26 kroner (minus moms) mindre på en kasse øl af skatteklasse 2 typen.

Til gengæld tjener en grænsebutik 16 kroner (uden moms) mere på en kasse skatteklasse 1 øl. Danske butikker sælger ofte skatteklasse 1 øl som slagvare. Der er derfor stor konkurrence mellem danske butikker. Det medfører, at fortjenesten ligger under det normale.

Det antyder, at de danske butikker henter noget af den fortjeneste, de taber ved at have tilbud på skatteklasse 1 øllerne, ind på skatteklasse 2 øllerne.

Se hele rapporten om priser og avancer i grænsehandlen med øl og vand på Konkurrencestyrelsens hjemmeside www.ks.dk

af Allan Helleskov Kleiner