English

Du er her: Forside > Journalistik > I den gode sags tjeneste

Bookmark og del
Sentura | #6 | December-februar | 2000

I den gode sags tjeneste

TV 2’s afgående direktør Jørgen Flindt Pedersen tror ubetinget på public service tv’ets idealer. Dem har han kæmpet for gennem hele sin periode som adm. direktør på TV 2. Han har ikke meget tilovers for de kommercielle kanalers tilbud til seerne, og han mener heller ikke, det er vejen frem for det gode fjernsyn. TV 2 skal både tjene penge og opfylde public service-kravene, men det er ikke nødvendigvis modstridende interesser, mener Jørgen Flindt Pedersen.

AF ALLAN HELLESKOV KLEINER

Fra TV 2’s port kan man se lige over på TvDanmarks høje bygning. Rundt om hjørnet ligger Jørgen Flindt Pedersens gamle kontor, som han i dagens anledning har lånt.

– Man sidder som i en blindtarm herude, jeg har da også anbefalet Cristina Lage at flytte længere ned i bygningen, siger han.

Uden at ville det, har Jørgen Flindt Pedersen beskrevet TV 2’s problem temmelig præcist. TV 2 befinder sig i en blindtarm. Stationen er fanget mellem public service-forpligtigelsen og annoncørernes krav om mere målrettede udsendelser.

TV med samvittighed
– Min tese har altid været, at det er muligt at kombinere public service med en vis kommerciel tankegang. Public service er jo et meget svagt defineret og udvandet begreb. Det er ikke bare at lave nyheder og dokumentarprogrammer, men at hele vores sendeflade skal have et præg af kvalitet. Jeg plejer at sige, på den forholdsvis banale måde: Det handler om at gøre folk klogere, og det kan man gøre selv med underholdnings-
programmer. Jeg har også brugt udtrykket ”tv med sam-
vittighed”. Det må ikke være spekulativt, ikke være kynisk. Det skal være noget, der har et ideelt sigte i retning af, for at sige det med store ord, at vi får et bedre folk, end vi ellers ville have. Ellers er det ikke public service. Og det mener jeg ikke er i konflikt med, at det også kan reklamefinansieres, siger han.

Ækelt og snavset fjernsyn
Som en af public servicens største fortalere har han ikke meget respekt for, hvad de kommercielle kanaler byder deres seere.

– Jeg tror ikke så dårligt om befolkningen, at den eneste kommercielle udvej er at lave Robinson, Stripperkongens Piger eller Extrem. Jeg tror også, at folk bliver hamrende trætte af noget, der er så lousy. Jeg mener, at meget af det er så ækelt, at man føler sig snavset, når man ser det. Det tror jeg ikke på, at den danske befolkning vil have. Jeg tror på, at der kan produceres gedigent kommercielt fjernsyn. Kunsten er at lave nye udtryksformer, som også unge har lyst til at se, og som samtidig ikke er en spekulation i et lavt instinkt, men er med til, i gammeldags forstand, at oplyse folk, siger Jørgen Flindt Pedersen.

For den 59-årige journalist kommer programmerne i første række. At lave kvalitetsprogrammer er den vigtigste opgave, så må finansiering komme i anden række.

– Der skal være en vis form for kommerciel tænkning, men jeg synes nok, at det oprindelige, at TV 2 er en program-
virksomhed, som har et mål med sine programmer, og så må man prøve at skrue finansieringen sammen. At det først og fremmest skulle dreje sig om at tænke kommercielt, det har jeg aldrig følt lå i min forudsætning.

– TV 2 er ikke en forretning. Og vi skal ikke varetage nogen økonomisk interesser. Vi er sat i verden for at lave så gode programmer som overhovedet muligt, slår Jørgen Flindt Pedersen fast.

Øretævernes holdeplads
TV 2’s finansiering er en ejendommelig konstruktion. Tyve procent kommer fra licensen, som en slags belønning for public service-forpligtigelse, og firs procent kommer fra reklamerne. Den særprægede struktur giver stationen problemer.

– Det er næsten en abnormalitet ud fra europæiske forhold. Jeg tror ikke, at politikerne nogensinde forestillede sig, at det skulle blive en sådan en fordeling. At have en 80-20-fordeling i et så lille land – det er meget svært. Det er at placere TV 2 på øretævernes holdeplads, siger Jørgen Flindt Pedersen.

Han mener, i forhold til denne fordeling, at TV 2 er for sårbar og bør have en større licensfinansiering, så stationen ikke er så konjunkturfølsom. Ud af en samlet licensbeløb på over 2,5 mia. kr., ville 100 mio. kr. gøre en kæmpe forskel. Det ville hjælpe stationen ud af den økonomisk anstrengte situation, den befinder sig i.

De virkelige fjender
TV 3 og TvDanmark er garanteret millionindtægter i forbindelsen med Tele Danmarks seneste tv-afstemning. De to stationers markante prisstigning har sikret indtægter, der vil overstige TV 2’s. En udvikling, der ikke passer den tidligere direktør.

– Det er utrolig bekymrende. Det betyder, at de kan investere i mange danske produktioner og købe rettigheder op, som vi andre ikke kan. Det er en mystisk udvikling, som politikerne tilsyneladende slet ikke har haft øje for, siger han og kigger ud ad vinduet efter en forklaring.

Jørgen Flindt Pedersen indrømmer, at i konkurrencen med DR om høje seertal, blev TV 2 overhalet inden om af TV 3 og TvDanmark i kampen om de eftertragtede annoncekroner. En kamp som TV 2 i første omgang tabte.

– Ud fra kroner og ører gjorde vi. Vi er blevet meget kritiseret for, at vi sideløbende med spareplanen også sagde, at vi må prøve at rette op på vores aldersprofil. Både ud fra kommercielle hensyn, men også ud fra, at det kan ikke nytte noget, at vi ikke har unge i butikken. Vi er ikke hele Danmarks fjernsyn, hvis vi ikke favner bredt aldersmæssigt. Man kan altid bagefter sige, hvad vi burde have gjort.

Folk i mediebranchen mener, at TV 2 burde være mere målgruppeorienterede, men det føler Jørgen Flindt Pedersen ikke vil hjælpe på den økonomiske situation.

Sendefladens frikvarter
Stationen har, som beskrevet i Sentura #5, foretaget justeringer af sendefladen, som skal tiltrække de yngre seere. Der er kommet flere underholdningsprogrammer i dansk tv, men det er ikke nødvendigvis et problem, ifølge Jørgen Flindt Pedersen. Problemet kan opstå, hvis den programtype helt overtager hele sendefladen.

– Jeg vil nødigt, at det går den vej. Det er helt klart. TV 2’s problem rent sendetidsmæssigt er, at vi kører en meget stor faktablok fra kl. 18 til 20, og så igen fra kl. 22 til 23. Hvis vi også kører meget fakta de to timer imellem, hvad vi faktisk gør nogle aftener, så bliver der intet åndehul. Og da DR også kører fakta på det tidspunkt, så risikerer vi meget nemt at sende de folk, som har et eller andet underholdningsbehov – og det har vi vel alle – over til de kommercielle. Det er bl.a. derfor, at jeg har talt for vigtigheden af, at DR og TV 2 har en eller anden form for overordnet koordinering af sendefladerne – det vil styrke dem begge. Nu skal jeg jo ikke bestemme længere, men jeg vil nødig have en udvikling, der sagde, at der kun var underholdning fra kl. 20 til 22.

Fortryder ikke noget
TV 2 skal både tjene penge og leve op til dens public service-forpligtigelse. Stationen har ifølge Jørgen Flindt Pedersen ikke skræmt de unge seere væk ved at sende for mange public service-programmer. De unge seere skal fastholdes, og det med kvalitetsprogrammer.

– Det kan ikke nytte noget, at man mister store segmenter over på nogle kommercielle kanaler. Det ville være en ulykke, hvis deres programudbud var det eneste, som prægede de unge. TV 2 skal først og fremmest måles på kvaliteten af det, vi sender. Det er min holdning. Den er måske gammeldags og har overlevet sig selv, men det har jeg det godt med. Jeg vil snarere bebrejde mig selv, at jeg ikke har lavet nok public service, end at jeg har lavet for meget.

Kernen som chef
Da Tøger Seidenfaden efter bare ét år forlod TV 2, rykkede Jørgen Flindt Pedersen ind på Kvægtorvet – for at blive der i seks år. At det netop blev ham, mener han, var fordi, at han kunne videreføre TV 2 ud fra de intentioner, man havde med kanalen.

– Jeg har hele tiden ment, at det man ønskede, da jeg blev ansat, var et menneske, som havde en vision med TV 2, og som mente, at TV 2 havde en særlig mission i det danske samfund. Det var den kurs, jeg skulle stå for og sørge for, at medarbejderne arbejdede efter. Hvis TV 2 skal være en ren kommerciel virksomhed, eller hvis man lægger meget vægt på indtjening, så er det andre egenskaber, der er brug for. Jeg tror også, det er, hvad Cristina Lage siger: At det er vigtigere end den egentlige faglig viden.

– Noget af det vigtigste, jeg var med til på TV 2, var at lede en stor strategidrøftelse, der strakte sig over et halvt år. Vi søgte at involvere alle medarbejderne i at tænke igennem, hvad TV 2 skulle være. Det endte klart med, at vi ville fastholde vores public service-status og have licensfinansiering. Det var en meget meget vigtig proces at gennemgå. Det føler jeg har været kernen i at være direktør på TV 2.

Ingen privatisering
Jørgen Flindt Pedersen er absolut ikke tilhænger af en privatisering eller udlicitering af TV 2 og afviser blankt, at det overhovedet skulle komme på tale, selv om både partier i folketinget og anerkendte medieforskere, nævner det som en mulighed.

– En privatisering vil efter min mening være en kæmpe ulykke. Fordi det er så nemt at skære, hvor det gør mest ondt – set ud fra et oplysnings- og demokratisynsvinkel. Det tunge er vores nyhedsafdeling, hvor det først og fremmest er vigtigt at skabe en konkurrence til Danmarks Radio, så man undgår en centralisering af den elektronisk nyhedsformidling. Ud fra et demokratisynspunkt er det efter min mening fuldstændig vanvittigt at overlade, for det første så mange reklamepenge til private. Og hvorfor give private, som man ikke engang sikre på er danskere, så stor en indflydelse på meningsdannelsen i Danmark?

– Meningsdannelsen på TV er i dag af større betydning end nogensinde, det er en begrænset del af befolkningen, som læser lødige aviser og aviser i det hele taget. Så flere og flere meninger dannes via det, der sker på tv. Det ville være alt for farligt at overlade det område til private entreprenører, hvor vi i realiteten kun har to stationer. Hvorfor skulle man dog det?, spørger Jørgen Flindt Pedersen.

Befolkningens opbakning
I foråret kom en ACNielsen AIM undersøgelse, der viste, at befolkningen gav public service-systemet bred opbakning.

– Jeg tror, at folk er meget glade for det system, de har. Tilfredsheden har aldrig været større. Der er kulturradikale, der selvfølgelig ikke altid finder det, de gerne vil på tv, og i den henseende er jeg da glad for, at DR 2 findes. Den nye digitale kanal, vi gerne vil lave, håber jeg, kan blive en helt anden type kanal. Vi har ikke har brug for så meget mere mainstream fjernsyn.

– Ind imellem må man finde sig i, at der er lederskribenter, der ikke er så glade for det, der laves. Jeg vil da også sige, at det er vigtigt, at der skabes anderledes fjernsyn, men det kan være svært og lave det mere snævert på en station, som så skal tjene så mange penge via reklamer. Men jeg synes også, at TV 2 skal have sine kulturprogrammer.

Tilbage ved udgangspunktet
Efter tretten år i chefstolen på Aktuelt og TV 2, er Jørgen Flindt Pedersen fratrådt sin sidste lederperiode på højeste niveau. Cavling-prisvinderen fra 1979 er nu tilbage, hvor det hele begyndte – som journalist. Derfor forlader han ikke public service-idealerne, de vil stadig præge alt, hvad han laver.

– Mit mål er ikke bare at producere. Jeg vil gerne kunne lave noget, som betyder noget. Og så vil jeg gerne leve op til min egen definition af public service. Netop at gøre folk klogere eller give dem en oplevelse af en eller anden art, så de føler, at de bliver beriget som mennesker.

Om den kommende direktør, Cristina Lage Hansen, tager imod Jørgen Flindt Pedersens anbefaling og flytter kontor, er der ingen, der endnu ved, men TV 2 vil fortsat befinde sig i en blindtarm, hvis ikke der foretages et indgreb. Det er op til politikerne, hvilken operation det skal være. Der er flere muligheder: flere licenspenge, en udlicitering eller en privatisering. Uanset hvad der sker, så vil Jørgen Flindt Pedersen kæmpe for public service-idealerne og helst i TV 2 regi.